Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN

Ngày 1/6/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN thay thế Quyết định số 868/QĐ-ĐHQGHN ngày 1/4/2017 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN.

Văn bản gồm 3 chương, 10 điều quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên, bao gồm: nhiệm vụ của các chức danh giảng viên, nghiên cứu viên; quy định về thời gian làm việc; định mức chuẩn khối lượng công việc của giảng viên, nghiên cứu viên trong một năm học.

Theo Quy định, tổng thời gian làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng vè các nhiệm vụ khác trong ĐHQGHN là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Giảng viên, nghiên cứu viên được đảm bảo các quyền lợi về vật chất và tinh thần, xứng đáng với những thành quả mà giảng viên, nghiên cứu viên đã đóng góp cho ĐHQGHN.

>>> Xem chi tiết Quyết định 1819/QĐ-ĐHQGHN

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :