Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
ĐHQGHN công nhận 4 nhóm nghiên cứu mạnh và 3 nhóm nghiên cứu tiềm năng

Ngày 18/10/2017, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã kí quyết định số 4045/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận 04 nhóm nghiên cứu là “Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội” và 03 nhóm nghiên cứu là “Nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội”.

I. Nhóm nghiên cứu mạnh:

1. Pháp luật quốc tế phục vụ chiến lược bảo vệ chủ quyền và Hội nhập quốc tế của Việt Nam (Khoa Luật)

2. Vật liệu và kết cấu tiên tiến (Trường Đại học Công nghệ)

3. Hóa học phức chat và Hóa sinh vô cơ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

4. Nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế)

II. Nhóm nghiên cứu tiềm năng:

1. Các phương pháp xử lý dữ liệu tiên tiến cho tương tác người máy (Trường Đại học Công nghệ)

2. Quản trị tinh gọn "Made in Vietnam" (Trường Đại học Kinh tế)

3. Vật lieu và linh kiện từ tính nano thấp chiều (Trường Đại học Công nghệ)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 Trọng Hoàng - Ban KHCN, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :