Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý tháng 3/2019


Ngày 12/3/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý như sau:

 

Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Đức giữ chức Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN.

 

Quyết định số 668/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm ông Trần Trí Trung, Phó Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế giữ chức Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN.

 

Quyết định số 686/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/3/2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN.

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :