Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình cấp học bổng tài năng IN - Wallonie – Bruxelles International (IN.WBI)

Trong khuôn khổ thúc đẩy việc đưa/đón sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, cũng như quá trình toàn cầu hóa, Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie (Bruxelles Wallonie-Bruxelles InternationalWBI), Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ và Vùng Wallonie thành lập chương trình cấp học bổng: học bổng tài năng IN.WBI.
Chương trình học bổng này dành cho công dân các nước, đã có bằng thạc sĩ II (hoặc đã theo học 1 chương trình tương đương bậc học này) do một trường đại học nước ngoài cấp, hoặc đạt học vị tiến sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và được các cấp có thẩm quyền của Wallonie-Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Wallonie-Bruxelles và chỉ có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại các trường Đại học của Wallonie-Bruxelles được Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉcông nhận hoặc tài trợ.
Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng cao học vấn bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại Wallonie và tại Bruxelles trong những chuyên ngành và lĩnh vực tiên tiến. 
Các loại hình học bổng 
- Học bổng tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa là ba ln; 
+ thời hạn tài trợ học bổng tiến sĩ tối đa là ba năm
+ thời hạn tài trợ cho các ứng viên chuẩn bị ghi danh tiến sĩ hoặc học thạc sĩ bổ sung tối đa là bốn năm
- Học bổng sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa là một lần;
- Học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng dành cho trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; học bổng này chỉ dùng cho các chương trình nghiên cứu trong khuôn khổ trường đại học. Chi phí nghiên cứu tại chỗ không được tính đến. Thí sinh chỉ được hưởng một lần học bổng loại hình này (ngắn hạn). 
Lĩnh vực nghiên cứu
Với mục đích hỗ trợ các lĩnh vực mang thế mạnh cạnh tranh khác nhau của Vùng Wallonie, các lĩnh vực ưu tiên cấp học bổng là :
- Vận tải và kho vận/hậu cần
- Cơ khí
- Khoa học đời sống
- Công nghệ sản xuất nông nghiệp
- Hàng không-vũ trụ
- Công nghệ môi trường.
Tất cả các lĩnh vực khác thuộc Khoa học nhân văn, Khoa học cơ bản hoặc Khoa học ứng dụng, đều có thể được xem xét. 
Thời hạn nộp hồ sơ là:
Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu một năm:
- Trước ngày 1/3/2014 đối với niên học 2014-2015
- Trước ngày 1/3/2015 đối với niên học 2015-2016
Sau thời hạn trên, các hồ sơ đều không được chấp thuận.
Các ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả muộn nhất là ngày 1/5.
Đối với học bổng nghiên cứu: nhận hồ sơ 3 lần một năm
- Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9/2014: nộp hồ sơ trước ngày 1/2/2014
- Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015: nộp hồ sơ trước ngày 1/5/2014
- Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 2 đến tháng 5/2015: nộp hồ sơ trước ngày 1/10/2014
- Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9/2015: nộp hồ sơ trước ngày 1/2/2015
- Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016: nộp hồ sơ trước ngày 1/5/2015.
Sau thời hạn trên, các hồ sơ đều không được chấp thuận.
Tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng tài năng IN.WBI với “Mẫu đơn xin cấp học bổng” (tiếng Anh và tiếng Pháp) xem tại địa chỉ: http://wbi.be/fr/inwbi#.UvxYME1WFFo.
Tra cứu danh sách các Trường ĐH của Vùng Wallonie hoặc của Bruxelles tại địa chỉ sau: http://www.studyinbelgium.be.
Hồ sơ gửi tại địa chỉ:
Hoặc qua bưu điện tới địa chỉ: Wallonie Bruxelles International
Service des Bourses d’études, formateurs et lecteurs
A l’attention de Laurie DELCOURTE
Place Sainctelette, 2 - 1080 - Bruxelles (Belgique)
 

 VNU Media - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :