Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng SĐH tại Đại học Phần Lan

Đại học Phần Lan là đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Phần Lan, gồm 3 trường đại học thành viên: Trường ĐH Turku, Trường ĐH Tampere và Trường ĐH Đông Phần Lan.

ĐH Phần Lan thông báo chương trình học bổng thạc sĩ dành cho học viên quốc tế.

Địa chỉ liên hệ của các trường:

- Trường ĐH Tampere

Email: admissions@uta.fi

Website: www.uta.fi

- Trường ĐH Turku

Tel. +358 (0) 2 333 51

Website: http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx

Email: admissions@utu.fi

- Trường ĐH Đông Phần Lan

Khu vực Joensuu

Địa chỉ: số 2 Yliopistokatu, tòa nhà Aurora

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu

Khu vực Kuopio

Địa chỉ: số 1C Yliopistonranta, tòa nhà Canthia

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 1627, FI-70211 Kuopio

Email: admissions@uef.fi

Điện thoại: +358 29 445 8990

Thông tin về học bổng

Thông tin về ĐH Phần Lan

 

 Quang Lâm - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :