Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2016-2017

Kính gửi: 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Giáo dục;

- Khoa Luật;

- Khoa Y dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2016 - 2017 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đang học hệ chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Có kết quả học tập năm học 2015-2016 đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 30 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

TT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

6

4

Trường ĐH Công nghệ

4

5

Trường ĐH Kinh tế

3

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y dược

2

Tổng cộng

30

Lưu ý: Các đơn vị khi xét chọn và đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tính cân đối về giới tính.

4. Hồ sơ đăng ký  học bổng

- Bảng điểm năm học 2015 - 2016 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ nhất nộp kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2016;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Ponychung, Hàn Quốc và học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2016-2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Một số thông tin liên quan khác

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Ưu tiên cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản khó tuyển;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ưu tiên sinh viên các ngành khoa học cơ bản khó tuyển và trong 6 hồ sơ có 2 hồ sơ dành cho sinh viên Khoa Đông phương học;

- Trường Đại học Ngoại ngữ: Trong 6 hồ sơ có 2 hồ sơ dành cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc;

- Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận học bổng Pony Chung nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, có cơ hội tham gia Chương trình học tập, trao đổi tại Đại học Korea, Hàn Quốc trong thời gian 10 tháng do Quỹ Pony Chung tài trợ. (chi tiết xem tài liệu đính kèm);

- Sinh viên được nhận học bổng Pony Chung có cơ hội được xét chọn đi học Chương trình Thạc sĩ 2 năm tại Đại học Korea sau khi tốt nghiệp Đại học (Quỹ học bổng sẽ thông báo sau).

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/10/2016.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết học bổng

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :