Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình thực tập tại SEAMEO cho sinh viên

Ban Thư ký Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UMAP) thông báo về học bổng của tổ chức SEAMEO cho sinh viên.

SEAMEO là Tổ chức giáo dục của Bộ trưởng các nước Đông Nam Á được thành lập năm 1965 giữa chính phủ các nước Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa trong khu vực.

Nhằm cung cấp cơ hội tuyệt vời cho việc học trực tiếp kinh nghiệm trong khu vực và quốc tế cho sinh viên thông qua việc thực tập tại các trung tâm SEAMEO, Ban Thư ký SEAMEO đã khởi động "Chương trình thực tập SEAMEO cho sinh viên" với mục đích nuôi dưỡng những tài năng trẻ và để chuẩn bị cho một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.

Thời hạn đăng kí: Trước 30/6/2017

Thông tin chi tiết: http://internship.seameo.org

Mẫu form đăng ký: http://internship.seameo.org/registration

 Thùy An - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :