Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN

Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tầng 5, Nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Phó Trưởng ban Đào tạo; ThS. Vũ Thị Thúy – Chuyên viên Ban Đào tạo

SĐT: 024.3754.7670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax: 024.3754.7724

Email: tvts@vnu.edu.vn

Website: http://www.vnu.edu.vn; http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

1. Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN (http://www.education.vnu.edu.vn)

1.1. Nguyễn Bá Ngọc

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123-1103

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123 – Ext: 1103

- Di động: 0904243788

- Email: nguyennd@vnu.edu.vn

1.3. Nguyễn Trung Kiên

- Số điện thoại cố định: 024.7301.7123 – Ext: 1102

- Di động: 0903410412

- Email: education@vnu.edu.vn

2. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (http://www.ussh.vnu.edu.vn)

Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại: 024.3858.5237 - 0946631686

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax:  024.3858.7326

3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (http://www.ueb.vnu.edu.vn)

Nguyễn Thị Thư

- Số điện thoại:  024.3754.7506 – Ext: 305, 315, 666, 888) - 0913486773

- Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Fax:  024.3754.6765

4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (http://www.uet.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1 Lê Thị Phương Thoa                        Di động: 0912 463 889

4.2 Nguyễn Thị Thu Thảo                       Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 024.3754.7865

- Fax: 024.3757.4460

- Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (http://www.ulis.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:                 

5.1. Nguyễn Việt Hùng: 0888111279
5.2. Nguyễn Việt Hòa: 0983667212
- Điện thoại cố định: 024.3754.7269
- Fax: 024.3754.8057
- Email: phongdaotaoulis@gmail.com hoặc dhnn@vnu.edu.vn
-6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (http://www.hus.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1 Hoàng Đức Hùng               Điện thoại cố định: 024.38584615
                                              Di động: 0985123925                                              
6.2. Nguyễn Thanh Bình          Điện thoại cố định: 024.35579076
                                              Di động: 0916761978

- Email: hus@vnu.edu.vn

 - Fax:  024 38583061

6.7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN (http://www.smp.vnu.edu.vn)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1 Nguyễn Đắc Dũng             Điện thoại di động: 0912 387 526
7.2 Nguyễn Hải Ninh               Điện thoại di động: 0989 489 668
- Điện thoại:             024.37450144/ 024.37450145
- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / haininh123@gmail.com 
8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (http://tuyensinh.khoaquocte.vn)
8.1 Phan Thị Ngọc Hoa           Điện thoại:               0942084647
8.2 Vũ Lưu Ly                         Điện thoại:               0983 372 988
8.3 Cao Thị Hương Giang        Điện thoại:               01679884488
- Điện thoại cố định:                024 3555 3555/ 024 3754 8065
- Fax:  0243.754 9014
- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1 Trần Thị Thu Hạnh               Điện thoại: 0909 496 868

9.2 Đỗ Thị Bích Nguyệt                           Điện thoại: 0913 368 440
9.3 Bùi Thị Chinh Phương                      Điện thoại: 0988 253 597
9.4 Vũ Đặng Phúc                                  Điện thoại: 0964 945 969
- Điện thoại:             024.3754.9714/ 024.3754.7787
- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
- Email: nguyetdtb@vnu.edu.vn
- Fax:  024 37547781
Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   |