Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Cấp bằng tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh Trường Đại học KHXH&NV
Ngày 27/6/ 2011, ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1870/QĐ-ĐT công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 03 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :