Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2011 của Trung tâm ĐTBDGVLLCT và Khoa Luật

(Kèm theo Quyết định số 3244/QĐ-ĐT ngày 03/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
I. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
1
Triết học
4
60.2
3
 
 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
và chủ nghĩa duy vật lịch sử
4
60.2
3
 
2
Lịch sử
8
58.8
6
 
3
Kinh tế chính trị
3
60.4
3
 
Tổng
15
 
12
 
II. KHOA LUẬT
1
Luật học
15
 
12
 
 
Lí luận lịch sử NN&PL
7
63.0
5
 
 
Luật hình sự
2
59.6
2
 
 
Luật kinh tế
3
58.8
2
 
 
Luật quốc tế
3
60.0
3
 
Tổng
15
 
12
 

 
 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :