Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT với ĐH Claude Bernard Lyon 1, CH Pháp

Ngày 23/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1335/QĐ-ĐHQGHN về việc cho phép liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin giữa Trường Đại học Công nghệ và Đại học Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp.

Giao trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN liên kết với Đại học Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp tổ chức chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ thông tin với các nội dung sau:

-       Bằng tốt nghiệp: do Đại học Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp cấp;

-       Tên ngành đào tạo: Thạc sĩ Công nghệ thông tin;

-       Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 40 học viên, các khóa tiếp theo báo cáo ĐHQGHN xem xét phê duyệt;

-       Đối tượng tuyển sinh: có bằng đại học Việt Nam hoặc ứng viên đã hoàn thành chương trình thạc sỹ năm thứ nhất của Pháp và tương đương;

-      Chương trình và kế hoạch đào tạo: theo đúng chương trình và kế hoạch đào tạo của đề án gửi kèm theo công văn số 126/TSK, ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội;

-       Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh;

-       Địa điểm tổ chức đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

-       Kinh phí: Do học viên đóng góp.

Trường Đại học Công nghệ chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức chương trình đào tạo liên kết theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo liên kết quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau mỗi năm học và sau khi hoàn thành khóa học, Trường gửi báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chương trình liên kết đào tạo và dự kiến tiếp theo về ĐHQGHN.

>>>> Xem toàn văn Quyết định 1335/QĐ-ĐHQGHN.

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :