Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quốc Văn

Tiếng Anh
Tên đề tài Luận án: “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam – những vấn đề tham chiếu”
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN QUỐC VĂN        
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 26/07/1966                                                       
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án tiến sĩ theo Quyết định số 392/QĐ-KL, ngày 08/12/2008 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7. Tên đề tài Luận án: “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam – những vấn đề tham chiếu”
8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật      
9. Mã số: 62 38 01 01

Thông tin chi tiết

 VNU Media - Ban đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :