Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Hoàng Sơn

Tiếng Anh
Tên đề tài luận án: Soft computing approaches to spatial analysis in 3D Geographical Information Systems
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ HOÀNG SƠN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/12/1984                                                  
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2048/QĐ-SĐH ngày 09 tháng 07 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
7. Tên đề tài luận án: Soft computing approaches to spatial analysis in 3D Geographical Information Systems
(Các phương pháp tính toán mềm cho phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý ba chiều)
8. Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán.
9. Mã số: 62 46 35 01

Thông tin chi tiết

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :