Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tiếng Anh
Tên đề tài Luận án: “Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai đoạn 1904 -1945”
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NguyễnThị Thanh Thuỷ   
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24.01.1969                                   
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận NCS số: 2387/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài Luận án theo Quyết định số 1134/QĐ – SĐH, ngày 23.11.2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài Luận án: “Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai đoạn 1904 -1945”.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại.
9. Mã số: 62 22 54 05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Tung

Chi tiết

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :