Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Võ Thị Mỹ Nga
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn Bentonit – silica mao quản trung bình cho phản ứng cracking hydrocacbon nặng”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VÕ THỊ MỸ NGA     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:      04/11/1982                             

4. Nơi sinh:  Tuy Hòa, Phú Yên.

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3201/QĐ – SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không.

7. Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn Bentonit – silica mao quản trung bình cho phản ứng cracking hydrocacbon nặng”

8. Chuyên ngành:                      Hóa dầu                                   

9. Mã số:  62440115

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoa Hữu Thu, TS. Nguyễn Thanh Bình

 

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :