Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
(VNU–VSL) Đề án góp phần đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực
Năm 2015, Câu lạc bộ nhà khoa học ĐHQGHN (VNU - VSL) là đầu mối triển khai đề án “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành” ( “To promote fundamental research in the field of natural sciences and life, social sciences and humanities, science of engineering and technology, interdisciplinary science”).

1. Mục tiêu

- Hỗ trợ cho các nhà khoa học của ĐHQGHN, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có thêm nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản trong cả 4 nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020. Trong đó năm 2015, tổng số bài báo thuộc hệ thống ISI và SCOPUS đạt 350 bài và tổng số bài báo đến năm 2020 đạt 600 bài;

- Thúc đẩy sự phát triển của các nhóm nghiên cứu, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN và tăng cường hợp tác, hội nhập trong nghiên cứu khoa học ở đẳng cấp Quốc tế.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Thành viên Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN;

- Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại ĐHQGHN.

3. Nội dung đề án

- Các ứng viên tham gia đề án đăng ký cụ thể số lượng công trình sẽ công bố quốc tế và cam kết có công bố quốc tế trong năm 2015 theo định mức hỗ trợ  kinh phí tương ứng số công trình đăng ký và được công bố quốc tế. Cụ thể như sau:

Stt

Công trình

Mức hỗ trợ/01 công trình*

Tác giả chính / Tác giả liên hệ**

Tác giả phụ

1

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q1

30.000.000đ

15.000.000đ

2

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q2 đến Q4

20.000.000đ

10.000.000đ

- Ban Chủ nhiệm VSL sẽ tiến hành xét duyệt các hồ sơ và Chủ trì đề án sẽ ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với ứng viên có hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

- Sau khi hợp đồng được ký, ứng viên sẽ nhận trước 50% kinh phí hỗ trợ theo hợp đồng và 50% kinh phí còn lại sẽ nhận khi bàn giao sản phẩm công bố quốc tế và thanh lý hợp đồng;

4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng kí:

- Các ứng viên đăng ký tham gia đề án theo đơn đăng ký (mẫu kèm theo) và chuyển về văn phòng CLB Nhà Khoa học, Nhà điều hành ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy trước ngày 31/3/2015.

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ thư ký CLB: Chị Nguyễn Huyền Trang, Email: nguyenhuyentrang.qltn@gmail.com, ĐT: 0938.675.938

Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN kính đề nghị các Nhà Khoa học ĐQHGHN quan tâm, đăng ký tham gia đề án.

Mẫu đăng kí tham gia Đề án (tải về).

 Huyền Trang - VNU - VSL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   |