Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học năm 2015 - đợt 2

>>> Tải về công văn tuyển sinh

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Việt Nam học năm 2015 - đợt 2 như sau:

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:    10 chỉ tiêu

2. Điều kiện dự tuyển 

2.1. Đối tượng dự tuyển

2.1.1. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh là người Việt Nam

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển (chuyên ngành Việt Nam học);

- Có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

c) Thí sinh cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học);

d) Được ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án giới thiệu. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển;

e) Có bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

g) Có đủ sức khỏe để học tập;

h) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo.

2.1.2. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài

a) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển (chuyên ngành Việt Nam học), có công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự học;

b) Có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

- Đạt yêu cầu tại kì kiểm tra trình độ tiếng Việt. Việc kiểm tra do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức thực hiện;

- Các đối tượng được miễn kiểm tra tiếng Việt: đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tiếng Việt tại nước ngoài; tốt nghiệp lớp dự bị tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo phù hợp được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận; tốt nghiệp chương trình thạc sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt;

c) Có bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

d) Được ít nhất 2 nhà khoa học (ít nhất có 1 người Việt Nam) cùng chuyên ngành đăng kí dự tuyển giới thiệu;

e) Đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các cơ quan y tế có thẩm quyền;

g) Có minh chứng về khả năng đảm bảo tài chính để học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

2.1.3. Danh mục các chuyên ngành đúng, phù hợp và chuyên ngành gần

- Danh mục các chuyên ngành đúng, phù hợp: Việt Nam học, Đông Nam Á học.

- Danh mục các chuyên ngành gần: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Ngôn ngữ học, Địa lý học, Du lịch học, Xã hội học, Báo chí học, Văn học Việt Nam, Văn hóa học, Dân tộc học, Khoa học bền vững.

3. Hình thức tuyển sinh

3.1. Đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN

Thời gian:

Môn thi

Thời gian

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 30/9/2015

3.2. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ tiếng Anh sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày 12/9/2015 được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận;

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

4. Hồ sơ thi tuyển

Thời gian phát hành hồ sơ thi tuyển từ 6/7/2015 đến hết 31/7/2015 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển từ 6/7/2015 đến hết 7/8/2015 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

5. Thời gian công bố kết quả tuyển chọn và thời gian nhập học

5.1. Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Trước 15/10/2015

5.2. Thời gian nhập học: Trước 28/11/2015

6. Danh mục các định hướng đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học

STT

CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

CÁN BỘ THAM GIA HƯỚNG DẪN

1

1. Quá trình dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam

1.1. Những vấn đề lịch sử và quan hệ dân tộc trong lịch sử

1.2. Các vấn đề về chủ quyền và lợi ích quốc gia

1.3. Tương tác văn hóa và giao lưu văn hóa

1.4. Các vấn đề về tộc người, tôn giáo, tín ngưỡng và ngôn ngữ

 

GS.TSKH Vũ Minh Giang

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Trần Ngọc Vương

GS.TS Phạm Hồng Tung

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh

PGS.TS Vũ Văn Quân

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

PGS.TS Nguyễn Đình Lê

PGS.TS Trần Nho Thìn

PGS.TS Trịnh Cẩm Lan

TS. Phạm Văn Lợi

2

2. Không gian văn hóa – không gian phát triển

2.1. Đặc trưng của các không gian văn hóa – không gian phát triển

2.2. Nguồn lực và quản trị, phát huy các nguồn lực trong phát triển vùng

2.3. Con đường phát triển bền vững của Việt Nam: Lý luận và thực tiễn

GS.TSKH Trương Quang Học

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

GS.TS Trương Quang Hải

GS.TS Ngô Đức Thịnh

GS.TS Phạm Hồng Tung

PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh

PGS.TS Trần Thúy Anh

3

3. Việt Nam đương đại: đổi mới và hội nhập

3.1. Mô hình và thực tiễn phát triển của khu vực nông thôn, miền núi

3.2 Mô hình và thực tiễn phát triển của khu vực thành thị

3.3. Các quá trình biến đổi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

3.4. Sinh kế và phát triển cộng đồng

GS.TSKH Trương Quang Học

GS.TS Trương Quang Hải

GS.TS Đỗ Thị Minh Đức

PGS.TS Trần Đức Thanh

TS. Vũ Kim Chi

TS. Trần Thanh Hà

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

 

4

4. Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa

4.1. Việt Nam trong các tương tác liên dân tộc và xuyên quốc gia

4.2. Các tác động của toàn cầu hóa đối với Việt Nam

4.3. Người Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa VN ở nước ngoài

4.4. Người nước ngoài ở VN và các quá trình liên văn hóa

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

GS Vũ Dương Ninh

PGS.TS Phạm Quang Minh

PGS.TS Phan Phương Thảo

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn

7. Học phí

- Học phí: Theo quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam . Tel: (04) 35577203; Fax: (04) 35589073. Email: thuongptt@vnu.edu.vn

Mọi chi tiết xin tham khảo trên website: www.ivides.vnu.edu.vn

 VNU Media - VNU Ivides
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan