Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Lê Thị Hồng Duyên
Đề tài: ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context (Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam)

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;

Mã số:  62140111;

Người thực hiện: Lê Thị Hồng Duyên

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn:

Cán bộ hướng dẫn 1:  TS. Nguyễn Thị Nụ

Cán bộ hướng dẫn 2:   TS. Đỗ Tuấn Minh

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 11 tháng 04  năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Trân trọng thông báo và kính mời quí vị quan tâm cùng tham dự.

 Ái Anh - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |