Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Việt Nam học đợt 2 năm 2017
Chỉ tiêu tuyển sinh: 02

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Việt Nam học đợt 2 năm 2017 như sau:

 2. Điều kiện dự tuyển 

2.1. Đối tượng dự tuyển

2.1.1. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh là người Việt Nam

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng kí dự tuyển (chuyên ngành Việt Nam học);

c) Có công trình khoa học (bài báo hoặc báo cáo) liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển với số lượng cụ thể như sau:

- Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: tối thiểu 01 bài báo hoặc báo cáo.

- Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng ứng dụng hoặc thực hành hoặc có luận văn thạc sĩ dưới 10 tín chỉ: tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo.

c) Thí sinh cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học);

d) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo.

2.1.2. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài

a) Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành đúng ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự tuyển, hoặc đáp ứng các yêu cầu theo quy định đặc thù của chuyên ngành đào tạo Việt Nam học;

b) Có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể người dự tuyển cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

-  Có chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Việt tương đương bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp;

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành tiếng Việt tại nước ngoài;

- Có chứng nhận hoàn thành khóa dự bị tiếng Việt do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo dự bị tiếng Việt tổ chức;

- Có bằng tốt nghiệp chương trình thạc sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt;

Người dự tuyển chưa có minh chứng về trình độ tiếng Việt phải tham dự kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi được xem xét tiếp nhận vào học. Việc kiểm tra do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức thực hiện;

c) Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các tổ chức y tế có thẩm quyền;

d) Có đủ khả năng về tài chính đảm bảo học tập nghiên cứu và sinh hoạt.

e) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo.

>>>>> Xem thông tin chi tiết tại đây.

 Thu Hà - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   |