Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Ghi thông tin học viên cao học, nghiên cứu sinh trong các công bố khoa học

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học

Để việc thống kê các công bố quốc tế và trong nước của ĐHQGHN được thuận lợi, chính xác cũng như đảm bảo quyền lợi của học viên cao học, nghiên cứu sinh khi đăng ký hỗ trợ công bố khoa học quốc tế, công nhận chuẩn đầu ra theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo thực hiện nội dung sau đây:

Yêu cầu và hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại đơn vị khi công bố các công trình khoa học, ngoài việc khai thông tin về đơn vị công tác của mình, cần ghi rõ thông tin về đơn vị đào tạo tại ĐHQGHN. Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể tham khảo mẫu tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |