Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Xuân Hưng
Tên đề tài: Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Xuân Hưng                                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 6/7/1979                                                                           4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 18 tháng (1/2018 đến 6/2019)

7. Tên đề tài luận án: Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                                                9. Mã số: 62 32 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Duy Thông

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Báo chí là kênh tiếp cận thông tin chính về nội dung bảo tồn và phát huy những giá trị VHVT Hà Nội. Trong đó, truyền hình vẫn là loại hình báo chí được công chúng tiếp cận nhiều nhất.

- Mặc dù báo chí đã mang đến cho công chúng những nhận thức khá đầy đủ về vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị VHVT Hà Nội, tuy nhiên. vẫn còn sự mất cân đối trong hai nhóm nội dung bảo tồn và phát huy VHVT Hà Nội. Dẫn đến việc công chúng có thái độ với công tác bảo tồn tích cực hơn so với những hoạt động phát huy.

- Báo chí vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân về những vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy VHVT Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Nội dung nghiên của luận án là tư liệu tham khảo cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với báo chí để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nhằm giữ gìn, phát huy VHVT Hà Nội. Luận án cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy đối với sinh viên các chuyên ngành báo chí, cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và những ai quan tâm đến vấn đề này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của báo chí. Kết quả này mở ra những hướng nghiên cứu mới về nâng cao chất lượng hoạt động báo chí về bảo tồn, phát huy những giá trị VHVT Hà Nội, xây dựng hệ thống báo chí ở nước ta ngày càng phát triển vững mạnh, hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đào Xuân Hưng (2016), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (389), tr.55-56.

2. Đào Xuân Hưng (2017), “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội: Dưới góc nhìn, đánh giá của độc giả”, Tạp chí Người Làm báo (399), tr.49-51.

3. Đào Xuân Hưng (2017), “Tác động của báo chí tới công chúng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương (6), tr.17-23.

4. Đào Xuân Hưng (2018), “Báo chí truyền thông văn hóa vật thể Hà Nội”, Tạp chí Người Làm báo (416), tr.44-46.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   |