Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thanh Mai
Tên đề tài: Ảnh hưởng của truyện tranh đến trẻ em Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thanh Mai                             2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/08/1984                                                          4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số: 4642/QĐ-VNH ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Quyết định về việc chuyển chương trình đào tạo cho nghiên cứu sinh số 247/ QĐ-VNH ngày 11 tháng 07 năm 2016 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN.

Quyết định về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh số 420/ QĐ-VNH ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN. Thời gian gia hạn: 12 tháng (từ 12/2016 - 12/2017).

Quyết định về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh số 313A/ QĐ-VNH ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN. Thời gian gia hạn: 06 tháng (từ 12/2017 – 06/2018)

Quyết định về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh số 109A/ QĐ-VNH ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN. Thời gian gia hạn 06 tháng (từ 06/2018 – 12/2018).

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của truyện tranh đến trẻ em Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Việt Nam học                                                 9. Mã số:  62220113

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Phạm Hồng Tung       

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Vận dụng lý thuyết về quá trình xã hội hóa nhân cách ở trẻ em, luận án nghiên cứu những ảnh hưởng của truyện tranh tới quá trình hình thành và phát triển nhân cách ở trẻ em Việt Nam. Sự phổ biến rộng rãi và niềm yêu thích của trẻ em Việt Nam với truyện tranh đã cho thấy sức hấp dẫn của thể loại văn học này. Mỗi một độ tuổi khác nhau, gắn với những đặc trưng trong quá trình phát triển tâm sinh tâm lý, vì thế những sự ảnh hưởng cũng khác nhau.

- Trên cơ sở nghiên cứu những nhóm đối tượng được khảo sát, luận án đã chỉ ra được thực trạng đọc truyện tranh của trẻ em ở Việt Nam hiện nay. Trẻ em Việt Nam đọc truyện tranh Nhật Bản là chủ yếu, sau đó là truyện tranh Việt Nam và truyện tranh của các quốc gia khác.

- Đọc truyện tranh là một trong những hình thức giải trí khá phổ biến của trẻ em Việt Nam. Các em khá chủ động trong việc mua và lựa chọn truyện tranh để đọc và thiếu sự tư vấn trong việc lựa chọn đọc truyện tranh từ phía gia đình và nhà trường.

- Truyện tranh có những ảnh hưởng tích cực với trẻ em: đó là một hình thức giải trí, giúp các em vui vẻ; các nhân vật với những cá tính nổi bật đã trở thành những nhân vật yêu thích của nhiều em nhỏ; những thông điệp về cuộc sống qua thế giới nhân vật nhiều màu sắc đã giúp các em hiểu thêm về cuộc sống và thế giới xung quanh, kích thích sự sáng tạo ở trẻ em…

- Truyện tranh có những ảnh hưởng tiêu cực như quá ham truyện tranh sẽ làm hao tốn thời gian, sức khỏe, tiền bạc, ảnh hưởng tới sức khỏe; ngôn ngữ, hình ảnh không phù hợp với độ tuổi cũng làm ảnh hưởng tới quá trình nhận thức, giao tiếp và hành vi của trẻ em….

- Từ việc phân tích những điểm mạnh, yếu, thách thức và cơ hội của truyện tranh Việt Nam trong tương quan với truyện tranh nước ngoài, luận án cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tìm ra hướng  phát triển cho truyện tranh Việt Nam trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến truyện tranh.

- Những khuyến nghị mà luận án đưa ra sẽ góp một phần giúp các bậc phụ huynh có những định hướng giúp quản lý con cái mình trong việc lựa chọn loại truyện phù hợp với lứa tuổi.

- Thông qua nghiên cứu chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế, cơ hội và thách thức của truyện tranh Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng cung cấp những gợi ý hữu ích cho những người làm công tác quản lý, xuất bản, sáng tác truyện tranh nhằm tạo dựng thương hiệu riêng cho truyện tranh Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Truyện tranh khiêu dâm và ảnh hưởng của nó đối với thanh thiếu niên Việt Nam.

- Ảnh hưởng của truyện tranh Nhật Bản đến phong cách sáng tác của truyện tranh Việt Nam.

- Tăng cường vai trò truyền thông của truyện tranh đối với trẻ em Việt Nam trong thời đại 4.0

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1] Ngô Thanh Mai (2016), "Ngôn từ trong truyện tranh và ảnh hưởng của nó đến giao tiếp của trẻ em Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 1 (243) 2016, tr.67 – 70.

[2] Ngô Thanh Mai (2016), "Những ảnh hưởng của truyện tranh Nhật Bản đối với trẻ em Việt Nam hiện nay", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, (3), tr.105-113.

[3] Ngô Thanh Mai (2016), “Tác động văn hóa của các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản tới trẻ em Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ nhất, Viện Việt Nam học và phát triển, ĐHQGHN, tr.217- 233.

[4] Ngô Thanh Mai (2018), "Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện tranh Nhật Bản", Tạp chí Khoa học Quân sự, (12): 3-2018, tr. 60 – 66.

[5] Ngô Thanh Mai (2018), "Truyện tranh với trẻ em trong thời kỳ hội nhập", Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học tại Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.287 – 401.

 VNU Media - VNU - IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   |