Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Cử sinh viên tham dự khóa đào tạo trao đổi văn hóa cho sinh viên AUN

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo số 349/2016 của Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về Khóa đào tạo ngắn hạn trao đổi học thuật và văn hóa cho sinh viên AUN năm 2016. Theo thông báo của AUN, khóa đào tạo được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8 - 10/11/2016.

- Chủ đề chương trình: “Tăng cường sức mạnh ASEAN hướng đến phát triển bền vững thông qua gắn kết cộng đồng”.

- Thành phần tham dự của ĐHQGHN: 01 sinh viên (ưu tiên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện giỏi, có khả năng hùng biện, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh, có kiến thức, hiểu biết về văn hóa xã hội.

- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại Thái Lan trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Thái Lan và chi phí bảo hiểm.   

Đây là một trong những hoạt động giao lưu quốc tế có ý nghĩa, ĐHQGHN đề nghị mỗi đơn vị đề cử 01 sinh viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình này.

Hồ sơ đăng ký của sinh viên:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia chương trình;

- Xác nhận của đơn vị về thành tích tham gia các hoạt động;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với chủ đề của chương trình;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ sinh viên phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động phong trào, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Khóa đào tạo ngắn hạn trao đổi học thuật và văn hóa cho sinh viên AUN năm 2016, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi chương trình trên tới sinh viên, tiến hành xét chọn, gửi danh sách sinh viên và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban CT&CTHSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nmtruong@vnu.edu.vn trước ngày 14/9/2016, Thứ Tư.

ĐHQGHN gửi kèm công văn này nội dung chi tiết của chương trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình giao lưu sinh viên quốc tế này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :