Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Cử SV dự Diễn đàn Thủ lĩnh SV ASEAN lần 5 và Cuộc họp mạng lưới AUN về công tác SV tại Philippin

Kính gửi:     Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thư của Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN lần thứ 5 và Cuộc họp Mạng lưới AUN về Công tác Sinh viên lần thứ nhất năm 2016. Đây là hoạt động do AUN phối hợp với các trường thành viên tổ chức theo hình thức đăng cai luân phiên.

Theo thông báo của AUN, năm 2016 Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Đại học Ateneo de Manila, Phi-lip-pin từ ngày 23 - 26/10/2016.

- Chủ đề Diễn đàn: “Ngôi nhà ASEAN của chúng ta: Sự gắn kết tuổi trẻ để cùng hướng đến một tương lai chung”.

- Số lượng sinh viên/đơn vị thành viên AUN: 03 sinh viên.

- Thành phần sinh viên: Thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại Phi-lip-pin trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Phi-lip-pin và chi phí bảo hiểm. 

Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa để sinh viên ĐHQGHN mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với sinh viên các nước Đông Nam Á, ĐHQGHN đề nghị mỗi đơn vị đề cử 01 thủ lĩnh sinh viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình này.

Hồ sơ đăng ký của sinh viên:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu sinh viên ĐHQGHN;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với chủ đề của Diễn đàn;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ sinh viên phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN lần thứ 5, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi chương trình trên tới sinh viên, tiến hành xét chọn và gửi danh sách sinh viên và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban CT&CTHSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nmtruong@vnu.edu.vn trước ngày 12/9/2016, Thứ Hai.

ĐHQGHN gửi kèm công văn này nội dung chi tiết của chương trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình giao lưu sinh viên quốc tế này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :