Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Hội nghị chuyên đề về việc tự học thông qua tăng cường công nghệ

Đai học Quản lý Singapore  phối hợp với Đại học Mahidol và Đại học Malaya thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc tự học thông qua tăng cường công nghệ (Technology-enhanced personalised learning (TEPL)) tại Đại học Quản lý Singapore từ ngày 27 – 28/02/2020.

Hội nghị chuyên đề này là hoạt động đầu tiên thuộc Mạng lưới chuyên đề AUN về việc tự học thông qua tăng cường công nghệ (AUN-TEPL) được đề xuất thành lập giữa các đại học thành viên thuộc Mạng lưới các đại học ASEAN. Mạng lưới chuyên đề này có thể khai thác sức mạnh tổng hợp tiềm năng và dữ liệu để nâng cao sự thành công của sinh viên thông qua việc tự học được tăng cường công nghệ. Để thúc đẩy sinh viên học tập bằng cách sử dụng phương pháp học này, các trường đại học thuộc Mạng lưới các đại học ASEAN +3 và Mạng lưới Đại học ASEAN có thể hợp tác với nhau thông qua hợp tác để tận dụng tiềm năng của dữ liệu lớn.

Mục đích của Hội nghị lần này sẽ là tập hợp các trường đại học có cùng chí hướng, muốn nâng cao năng lực trong việc tự học thông qua tăng cường công nghệ để thúc đẩy các hoạt động tự học này cho sinh viên. Thông qua Hội thảo, các đại học sẽ học hỏi lẫn nhau và từ đó có những hợp tác hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình tự học của sinh viên thông qua tăng cường công nghệ ở các đại học thành viên.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự hội thảo xin truy cập website: https://www.auntepl.com

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   |