HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2015

 

(Thông tin cập nhật vào tháng 04/2015)

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

329.

1.

7/1/2015

Peking University, China

Prof. Phung Xuan Nha

President

330.

2.

10/2/2015

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

331.

3.

23/3/2015

Nanhua University, Taiwan (Đại học Nan Hoa)

Prof. Nguyen Kim Son

Vice – President

332.

4.

3/4/2015

The University of Tokyo, Japan

Prof. Phung Xuan Nha

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :