SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Hỗ trợ sinh viên  >   Đoàn - Hội
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐHQGHN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 
TT
Họ và tên
Đơn vị
Chức danh
1.             
Nguyễn Hải Minh
0912073237
Cơ quan ĐHQGHN
Bí thư
2.             
Vũ Văn Hải
0973081556
Trường ĐH Ngoại ngữ
Phó Bí thư
3.             
Trịnh Minh Thái
0902060882
Trường ĐH KHXH&NV
Phó Bí thư
4.             
Trương Ngọc Kiểm
0989097459
Trường ĐH KHTN
Phó Bí thư
5.             
Nguyễn Thùy Dương
0904342799
Cơ quan ĐHQGHN
Ủy viên BTV
6.             
Nguyễn Thị Vũ Hà
0904223229
Trường ĐH Kinh tế
Ủy viên BTV
7.             
Mai Nguyễn Tuyết Hoa
0912451979
Khoa Quốc tế
Ủy viên BTV
8.             
Trần Đức Tân
0904182389
Trường ĐH Công nghệ
Ủy viên BTV
9.             
Mai Văn Thắng
0947055811
Khoa Luật
Ủy viên BTV
10.           
Phạm Huy Cường
0982036807
cuongph@vnu.edu.vn
Trường ĐH KHXH&NV
Ủy viên BCH
11.           
Đặng Xuân Đạt
0948007999
Trung tâm CNĐT&HTVL
Ủy viên BCH
12.           
Đào Sỹ Đức
0983596386
Trường ĐH KHTN
Ủy viên BCH
13.           
Nguyễn Đức Hà
0978390999
Cơ quan ĐHQGHN
Ủy viên BCH
14.           
Hoàng Minh Hằng
0977461911
Viện Việt Nam học và KHPT
Ủy viên BCH
15.           
Nguyễn Thị Hiền
0904127684
Trung tâm TTTV
Ủy viên BCH
16.           
Trần Bách Hiếu
0902240021
Trường ĐH KHXH&NV
Ủy viên BCH
17.           
Hứa Thanh Hoa
0913353717
Trường ĐH KHTN
Ủy viên BCH
18.           
Nguyễn Việt Hùng
0912806786
Trung tâm HTSV
Ủy viên BCH
19.           
Lê Thái Hưng
0904328279
Trường ĐH Giáo dục
Ủy viên BCH
20.           
Nguyễn Thùy Linh
01689988084
Trường ĐH Ngoại ngữ
Ủy viên BCH
21.           
Đoàn Thị Nương
0988909630
Trường ĐH Ngoại ngữ
Ủy viên BCH
22.           
Nguyễn Bích Phượng
01694706208
 
Khoa Luật
Ủy viên BCH
23.           
Trịnh Hồng Thái
0949845666
Trường ĐH Kinh tế
Ủy viên BCH
24.           
Nguyễn Kim Thoa
0949807066
Trường ĐH Công nghệ
Ủy viên BCH
25.           
Nguyễn Bích Thủy
01668616066
Trường ĐH Ngoại ngữ
Ủy viên BCH
26.           
Nguyễn Thị Huyền Trang
0904024786
Khoa Quốc tế
Ủy viên BCH
27.           
Nguyễn Thành Trung
0984365689
Khoa Y - Dược
Ủy viên BCH

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :