CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 27/10/2015

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Phùng Xuân Nhạ

1963

 

2005

2

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

3

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

4

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

5

Lê Quân

1974

 

2009

6

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

7

Nguyễn Mạnh Tuân

1962

 

2012

8

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

9

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

10

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

11

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

12

Lê Thị Thu Thủy

 

1970

2009

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

13

Đinh Văn Thanh

1949

 

1992

14

Đào Văn Dũng

1955

 

1996

15

Cao Thế Hà

1952

 

1996

16

Nguyễn Ngọc Thạch

1950

 

2002

17

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

18

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

19

Trần Hồng Côn

1950

 

2002

20

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

21

Đỗ Quang Huy

1953

 

2002

22

Nguyễn Đình Hoè

1950

 

2002

23

Tạ Đình Cảnh

1949

 

2002

24

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

25

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

26

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

27

Nguyễn Xuân Quýnh

1949

 

2002

28

Phạm Văn Huấn

1949

 

2002

29

Nguyễn Hướng Điền

1948

 

2002

30

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

31

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

32

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

33

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

34

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

35

Tạ Hoà Phương

1949

 

2003

36

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

37

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

38

Nhữ Thị Xuân

 

1954

2004

39

Lê Thị Thanh Bình

 

1954

2005

40

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

41

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

42

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

43

Lê Như Thanh

1953

 

2005

44

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

45

Phạm Văn Cự

1949

 

1996

46

Đặng Đình Châu

1949

 

2006

47

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2006

48

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

49

Nguyễn Thị Loan

 

1955

2006

50

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2006

51

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

52

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

53

Nghiêm Xuân Thung

1950

 

2006

54

Trần Văn Trản

1951

 

2007

55

Phan Minh Giang

1971

 

2007

56

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

57

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

58

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

59

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

60

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

61

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

62

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

63

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

64

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

65

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

66

Phan Viết Thư

1949

 

2007

67

Phạm Ngọc Lân

1949

 

2007

68

Trần Văn Cúc

1950

 

2009

69

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

70

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

71

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

72

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

73

Đồng Kim Loan

 

1955

2009

74

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

75

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

76

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

77

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

78

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

79

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

80

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

81

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

82

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

83

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

84

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

85

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

86

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

87

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

88

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

89

Lê Minh Hà

1973

 

2011

90

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

91

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

92

Vũ Đỗ Long

1971

 

2011

93

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

94

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

95

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

96

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

97

Trần Thị Dung

 

1966

2012

98

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

99

Lê Thu Hà

 

1971

2012

100

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

101

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

102

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

103

Trần Văn Quy

1960

 

2012

104

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

105

Phùng Đăng Hiếu

1969

 

2012

106

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

107

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

108

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

109

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

110

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

111

Từ Bình Minh

1972

 

2013

112

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

113

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

114

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

115

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

116

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

117

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2015

118

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2015

119

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2015

120

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2015

121

Ngô Đức Thành

1979

 

2015

122

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2015

123

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2015

124

Nguyễn Mậu Chung

1957

 

2015

125

Trần Quang Đức

1965

 

2015

126

Đinh Thị Bảo Hoa

 

1965

2015

127

Phạm Thị Ngọc Mai

 

1977

2015

128

Hoàng Thị Minh Thảo

 

1979

2015

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

129

Lê Sĩ Giáo

1949

 

1992

130

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

131

Nguyễn Tương Lai

1950

 

1996

132

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

133

Nguyễn Bá Thành

1951

 

1996

134

Phạm Xuân Hằng

1950

 

1996

135

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

136

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

137

Vũ Ngọc Loãn

1951

 

2002

138

Đào Thanh Lan

 

1955

2002

139

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

140

Hà Văn Đức

1954

 

2003

141

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

142

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

143

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

144

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

145

Trần Nho Thìn

1951

 

2004

146

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

147

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

148

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

149

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

150

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2006

151

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

152

Hoàng Hồng

1953

 

2006

153

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

154

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

155

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

156

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

157

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

158

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

159

Phạm Quang Minh

1962

 

2007

160

Trịnh Đức Hiển

1951

 

2007

161

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2007

162

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

163

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

164

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

165

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

166

Dương Văn Thịnh

1950

 

2007

167

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2007

168

Trần Thị Quý

 

1957

2007

169

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

170

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

171

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

172

Nguyễn Văn Hiệu

1973

 

2009

173

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

174

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

175

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

176

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2009

177

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

178

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

179

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

180

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

181

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

182

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

183

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

184

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

185

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

186

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

187

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

188

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

189

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

190

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

191

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

192

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

193

Trần Thu Hương

 

1975

2012

194

Lại Quốc Khánh

1976

 

2012

195

Nguyễn Thị Nguyệt

 

1958

2012

196

Nguyễn Văn Sửu

1973

 

2012

197

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2012

198

Trịnh Văn Tùng

1969

 

2012

199

Phạm Quang Long

1953

 

1996

200

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

201

Trần Văn Hải

1957

 

2013

202

Nguyễn Thị Mai Hoa

 

1965

2013

203

Lê Văn Thịnh

1955

 

2013

204

Nguyễn Thanh Bình

1956

 

2013

205

Hoàng Thu Hương

 

1979

2013

206

Trần Thị Kim Oanh

 

1968

2013

207

Đặng Thị Thu Hương

 

1975

2013

208

Nguyễn Tuấn Anh

1976

 

2013

209

Đinh Xuân Lý

1957

 

2007

210

Phan Hải Linh

 

1970

2015

211

Trần Viết Nghĩa

1977

 

2015

212

Trần Ngọc Liêu

1960

 

2015

213

Ngô Thị Phượng

 

1962

2015

214

Trần Thúy Anh

 

1964

2015

215

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

1974

2015

216

Triệu Thế Việt

1973

 

2015

217

Bùi Thành Nam

1971

 

2015

218

Bùi Hồng Hạnh

1976

 

2015

219

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1965

 

2015

220

Trần Thiện Thanh

1976

 

2015

221

Nguyễn Thị Phương Thùy

 

1981

2015

IV. Trường Đại học Ngoại ngữ

222

Nguyễn Quý Mão

1951

 

2003

223

Nguyễn Lân Trung

1955

 

2003

224

Lê Hùng Tiến

1956

 

2004

225

Nguyễn Quang Thuấn

1952

 

2005

226

Võ Đại Quang

1956

 

2006

227

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

1962

2007

228

Nguyễn Xuân Thơm

1954

 

2007

229

Phạm Ngọc Hàm

1959

 

2009

230

Lưu Bá Minh

1954

 

2009

231

Phạm Thị Thật

 

1955

2009

232

Nguyễn Hoàng Anh

 

1967

2010

233

Nguyễn Thị Bình

 

1956

2010

234

Nguyễn Thành Văn

1961

 

2011

235

Đinh Hồng Vân

1962

 

2011

236

Trần Đình Bình

1955

 

2012

237

Ngô Minh Thủy

 

1965

2012

238

Vũ Thị Chín

 

1959

2012

239

Lâm Quang Đông

1967

 

2013

240

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

 

1981

2013

241

Cẩm Tú Tài

1973

 

2013

242

Trịnh Đức Thái

1962

 

2013

243

Lê Văn Canh

1955

 

2015

244

Ngô Hữu Hoàng

1961

 

2015

245

Đỗ Hoàng Ngân

 

1966

2015

V. Trường Đại học Công nghệ

246

Trịnh Nhật Tiến

1950

 

2002

247

Nguyễn Thế Hiện

1950

 

2003

248

Hà Quang Thụy

1952

 

2006

249

Trần Quang Vinh

1950

 

2006

250

Hoàng Nam Nhật

1962

 

2006

251

Hoàng Xuân Huấn

1954

 

2007

252

Nguyễn Đình Việt

1955

 

2007

253

Nguyễn Việt Hà

1974