CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 20/11/2014

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Mai Trọng Nhuận

1952

 

1996

2

Vũ Minh Giang

1951

 

2002

3

Nguyễn Hữu Đức

1958

 

2004

4

Nguyễn Đình Đức

1963

 

2013

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5

Nguyễn Văn Mậu

1949

 

1996

6

Nguyễn Hữu Việt Hưng

1954

 

2002

7

Nguyễn Quang Báu

1954

 

2002

8

Trần Tân Tiến

1949

 

2002

9

Phạm Kỳ Anh

1949

 

2002

10

Nguyễn Xuân Hãn

1948

 

2002

11

Nguyễn Hoàng Lương

1953

 

2002

12

Phạm Hùng Việt

1953

 

2003

13

Đinh Văn Ưu

1950

 

2005

14

Nguyễn Cao Huần

1952

 

2005

14

Nguyễn Hữu Dư

1954

 

2006

15

Đặng Hùng Thắng

1953

 

2007

16

Bạch Thành Công

1952

 

2007

17

Nguyễn Huy Sinh

1950

 

2007

18

Lưu Tuấn Tài

1950

 

2010

19

Phan Văn Tân

1955

 

2010

20

Hà Huy Bằng

1961

 

2011

22

Lưu Văn Bôi

1952

 

2013

23

Phan Tuấn Nghĩa

1959

 

2013

24

Nguyễn Đình Thành

1959

 

2013

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

25

Trần Chí Dõi

1953

 

2005

26

Mai Ngọc Chừ

1950

 

2006

27

Nguyễn Văn Khánh

1955

 

2007

28

Trần Thị Minh Đức

 

1954

2010

29

Vũ Đức Nghiệu

1954

 

2012

30

Trần Ngọc Vương

1956

 

2013

IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ

31

Nguyễn Hòa

1956

 

2007

32

Nguyễn Văn Quang

1955

 

2009

V. Trường Đại học Công nghệ

33

Nguyễn Năng Định

1950

 

2007

34

Nguyễn Thanh Thủy

1960

 

2010

VI. Trường Đại học Giáo dục

35

Nguyễn Hữu Châu

1948

 

2005

36

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 

1955

2010

VII. Khoa Sau đại học

37

Hoàng Văn Vân

1955

 

2007

VIII. Khoa Luật

38

Đào Trí Úc

1948

 

2002

39

Phạm Hồng Thái

1953

 

2007

40

Lê Văn Cảm

1954

 

2009

41

Nguyễn Đăng Dung

1952

 

2009

42

Hoàng Thị Kim Quế

 

1955

2009

43

Phan Trung Lý

1954

 

2011

IX. Khoa Y Dược

44

Trương Việt Dũng

1952

 

2004

IX. Viện Công nghệ Thông tin

45

Đinh Dũng

1951

 

1991

46

Vũ Đức Thi

1949

 

 

X. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

47

Nguyễn Quang Ngọc

1952

 

2007

48

Trương Quang Hải

1952

 

2007

 

Cộng

45

3

 

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :