CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 07/07/2015

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Phùng Xuân Nhạ

1963

 

2005

2

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

3

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

4

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

5

Lê Quân

1974

 

2009

6

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

7

Nguyễn Anh Tuấn

1978

 

2013

8

Nguyễn Mạnh Tuân

1962

 

2012

9

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

10

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

11

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

12

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

13

Phạm Văn Nhiêu

1948

 

1992

14

Đinh Văn Thanh

1949

 

1992

15

Đào Văn Dũng

1955

 

1996

16

Phạm Chí Vĩnh

1956

 

1996

17

Cao Thế Hà

1952

 

1996

18

Nguyễn Ngọc Thạch

1950

 

2002

19

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

20

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

21

Trần Hồng Côn

1950

 

2002

22

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

23

Đỗ Quang Huy

1953

 

2002

24

Nguyễn Đình Hoè

1950

 

2002

25

Tạ Đình Cảnh

1949

 

2002

26

Hoàng Xuân Cơ

1950

 

2002

27

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

28

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

29

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

30

Nguyễn Xuân Quýnh

1949

 

2002

31

Phạm Văn Huấn

1949

 

2002

32

Nguyễn Hướng Điền

1948

 

2002

33

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

34

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

35

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

36

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

37

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

38

Tạ Hoà Phương

1949

 

2003

39

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

40

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

41

Nhữ Thị Xuân

 

1954

2004

42

Lê Thị Thanh Bình

 

1954

2005

43

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

44

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

45

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

46

Lê Như Thanh

1953

 

2005

47

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

48

Phạm Văn Cự

1949

 

1996

49

Đặng Đình Châu

1949

 

2006

50

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2006

51

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

52

Nguyễn Thị Loan

 

1955

2006

53

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2006

54

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

55

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

56

Nghiêm Xuân Thung

1950

 

2006

57

Trần Văn Trản

1951

 

2007

58

Phan Minh Giang

1971

 

2007

59

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

60

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

61

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

62

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

63

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

64

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

65

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

66

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

67

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

68

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

69

Phan Viết Thư

1949

 

2007

70

Phạm Ngọc Lân

1949

 

2007

71

Trần Văn Cúc

1950

 

2009

72

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

73

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

74

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

75

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

76

Đồng Kim Loan

 

1955

2009

77

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

78

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

79

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

80

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

81

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

82

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

83

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

84

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

85

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

86

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

87

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

88

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

89

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

90

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

91

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

92

Lê Minh Hà

1973

 

2011

93

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

94

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

95

Vũ Đỗ Long

1971

 

2011

96

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

97

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

98

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

99

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

100

Trần Thị Dung

 

1966

2012

101

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

102

Lê Thu Hà

 

1971

2012

103

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

104

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

105

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

106

Trần Văn Quy

1960

 

2012

107

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

108

Phùng Đăng Hiếu

1969

 

2012

109

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

110

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

111

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

112

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

113

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

114

Từ Bình Minh

1972

 

2013

115

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

116

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

117

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

118

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

119

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

120

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2015

121

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2015

122

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2015

123

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2015

124

Ngô Đức Thành

1979

 

2015

125

Nguyễn An Thịnh

1980

 

2015

126

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2015

127

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2015

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

128

Lê Sĩ Giáo

1949

 

1992

129

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

130

Nguyễn Tương Lai

1950

 

1996

131

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

132

Nguyễn Bá Thành

1951

 

1996

133

Phạm Xuân Hằng

1950

 

1996

134

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

135

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

136

Vũ Ngọc Loãn

1951

 

2002

137

Đào Thanh Lan

 

1955

2002

138

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

139

Hà Văn Đức

1954

 

2003

140

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

141

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

142

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

143

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

144

Trần Nho Thìn

1951

 

2004

145

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

146

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

147

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

148

Nguyễn Văn Kim

1962

 

2005

149

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

150

Nguyễn Hữu Thụ

1952

 

2005

151

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2006

152

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

153

Hoàng Hồng

1953

 

2006

154

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

155

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

156

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

157

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

158

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

159

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

160

Phạm Quang Minh

1962

 

2007

161

Trịnh Đức Hiển

1951

 

2007

162

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2007

163

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

164

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

165

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

166

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

167

Dương Văn Thịnh

1950

 

2007

168

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2007

169

Trần Thị Quý

 

1957

2007

170

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

171

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

172

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

173

Nguyễn Văn Hiệu

1973

 

2009

174

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

175

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

176

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

177

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2009

178

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

179

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

180

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

181

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

182

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

183

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

184

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

185

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

186

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

187

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

188

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

189

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

190

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

191

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

192

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

193

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

194

Trần Thu Hương

 

1975

2012

195

Lại Quốc Khánh

1976

 

2012

196

Nguyễn Thị Nguyệt

 

1958

2012

197

Nguyễn Văn Sửu

1973

 

2012

198

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2012

199

Trịnh Văn Tùng

1969

 

2012

200

Phạm Quang Long

1953

 

1996

201

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

202

Trần Văn Hải

1957