CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 20/11/2014

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Phùng Xuân Nhạ

1963

 

2005

2

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

3

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

4

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

5

Vũ Văn Tích

1975

 

2010

6

Lê Quân

1974

 

2009

7

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

8

Nguyễn Anh Tuấn

1978

 

2013

9

Nguyễn Mạnh Tuân

1962

 

2012

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10

Phạm Văn Nhiêu

1948

 

1992

11

Đinh Văn Thanh

1949

 

1992

12

Đào Văn Dũng

1955

 

1996

13

Phạm Chí Vĩnh

1956

 

1996

14

Cao Thế Hà

1952

 

1996

15

Nguyễn Ngọc Thạch

1950

 

2002

16

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

17

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

18

Trần Hồng Côn

1950

 

2002

19

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

20

Đỗ Quang Huy

1953

 

2002

21

Nguyễn Đình Hoè

1950

 

2002

22

Tạ Đình Cảnh

1949

 

2002

23

Hoàng Xuân Cơ

1950

 

2002

24

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

25

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

26

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

27

Nguyễn Xuân Quýnh

1949

 

2002

28

Phạm Văn Huấn

1949

 

2002

29

Nguyễn Hướng Điền

1948

 

2002

30

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

31

Triệu Thị Nguyệt

 

1962

2003

32

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

33

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

34

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

35

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

36

Tạ Hoà Phương

1949

 

2003

37

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

38

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

39

Nhữ Thị Xuân

 

1954

2004

40

Lê Thị Thanh Bình

 

1954

2005

41

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

42

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

43

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

44

Lê Như Thanh

1953

 

2005

45

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

46

Phạm Văn Cự

1949

 

 

47

Đặng Đình Châu

1949

 

2006

48

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2006

49

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

50

Nguyễn Thị Loan

 

1955

2006

51

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2006

52

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

53

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

54

Nghiêm Xuân Thung

1950

 

2006

55

Trần Văn Trản

1951

 

2007

56

Phan Minh Giang

1971

 

2007

57

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

58

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

59

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

60

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

61

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

62

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

63

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

64

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

65

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

66

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

68

Phan Viết Thư

1949

 

2007

69

Phạm Ngọc Lân

1949

 

 

70

Trần Văn Cúc

1950

 

2009

71

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

72

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

73

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

74

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

75

Đồng Kim Loan

 

1955

2009

76

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

77

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

78

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

79

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

80

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

81

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

82

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

83

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

84

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

85

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

86

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

87

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

88

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

89

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

90

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

91

Lê Minh Hà

1973

 

2011

92

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

93

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

94

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

95

Vũ Đỗ Long

1971

 

2011

96

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

97

Trần Anh Tuấn

1974

 

2011

98

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

 

99

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

100

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

101

Trần Thị Dung

 

1966

2012

102

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

103

Lê Thu Hà

 

1971

2012

104

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

105

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

106

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

107

Trần Văn Quy

1960

 

2012

108

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

109

Phùng Đăng Hiếu

1969

 

2012

110

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

111

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

112

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

113

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

114

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

115

Từ Bình Minh

1972

 

2013

116

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

117

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

118

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

119

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

119

Lê Sĩ Giáo

1949

 

1992

120

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

121

Nguyễn Tương Lai

1950

 

1996

122

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

123

Nguyễn Bá Thành

1951

 

1996

124

Phạm Xuân Hằng

1950

 

1996

125

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

126

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

127

Vũ Ngọc Loãn

1951

 

2002

128

Đào Thanh Lan

 

1955

2002

129

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

130

Hà Văn Đức

1954

 

2003

131

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

132

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

133

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

134

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

135

Trần Nho Thìn

1951

 

2004

136

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

137

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

138

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

139

Nguyễn Văn Kim

1962

 

2005

140

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

141

Nguyễn Hữu Thụ

1952

 

2005

142

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2006

143

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

144

Hoàng Hồng

1953

 

2006

145

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

146

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

147

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

148

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

149

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

150

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

151

Phạm Quang Minh

1962

 

2007

152

Trịnh Đức Hiển

1951

 

2007

153

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2007

154

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

155

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

156

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

157

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

158

Dương Văn Thịnh

1950

 

2007

159

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2007

160

Trần Thị Quý

 

1957

2007

161

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

162

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

163

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

164

Nguyễn Văn Hiệu

1973

 

2009

165

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

166

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

167

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

168

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2009

169

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

170

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

171

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

172

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

173

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

174

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

175

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

176

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

177

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

178

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

179

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

180

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

181

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

182

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

183

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

184

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

185

Trần Thu Hương

 

1975

2012

186

Lại Quốc Khánh

1976

 

2012

187

Nguyễn Thị Nguyệt

 

1958

2012

188

Nguyễn Văn Sửu

1973

 

2012

189

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2012

190

Trịnh Văn Tùng

1969

 

2012

191

Phạm Quang Long

1953

 

 

192

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

193

Trần Văn Hải

1957

 

2013

194

Nguyễn Thị Mai Hoa

 

1965

2013

195

Lê Văn Thịnh

1955

 

2013

196

Nguyễn Thanh Bình

1956

 

2013

197

Hoàng Thu Hương

 

1979

2013

198

Trần Thị Kim Oanh

 

1968

2013

199

Đặng Thị Thu Hương

 

1975

2013

200

Nguyễn Tuấn Anh

1976