CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Giới thiệu chung
Giới thiệu chung về công tác cán bộ của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên) của ĐHQGHN đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. Hiện nay, trong tổng số 3.696 công chức, viên chức và lao động hợp đồng của ĐHQGHN có 2.179 cán bộ khoa học (chiếm tỷ lệ 59%) với 1.906 giảng viên, bao gồm: 52 giáo sư, 335 phó giáo sư, 973 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 1.375 thạc sĩ. Phần lớn đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN là các nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 44,7%, đặc biệt tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 31%; tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 17,8%, cao gấp 2,5 lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Ở một số đơn vị thành viên và trực thuộc, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên đạt từ 50% trở lên như: Khoa Y Dược (94%), Trường Đại học Giáo dục (71%),  Khoa Luật (65,2%), Trường Đại học Kinh tế (64%), Viện Công nghệ Thông tin (56,3%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (56%), Trường Đại học Công nghệ (54,7%), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (52,7%), Khoa Sau đại học (50%).

Ngoài ra, trong năm 2015, ĐHQGHN còn mời được 140 lượt nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy; cử gần 126 lượt nhà khoa học đi trao đổi học thuật, nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến. Nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 10 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới: một cán bộ khoa học của ĐHQGHN được nhận giải thưởng quốc tế Hành tinh xanh (The Blue Planet Prize, 2003); một cán bộ khoa học là đồng tác giả của Cuốn sách “Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability” được Giải thưởng Nobel năm 2007; một cán bộ khoa học nhận Giải thưởng Quốc tế Cosmos lần thứ 16 (Cosmos Prize, 2008) và đặc biệt năm 2014, một cán bộ khoa học được nhận giải thưởng “Huân chương Cành cọ Hàn Lâm” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng.

Để áp dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật mới như Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 và Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, ĐHQGHN đã có một bước tiến mới trong việc phát triển đội ngũ cán bộ như: đang hoàn thiện cơ chế chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ cao; ra mắt Cổng thông tin thu hút và tuyển dụng cán bộ; tăng cường năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự tham mưu giúp việc thông qua việc nhận diện, đánh giá chuyên viên, tổ chức các khóa bồi dưỡng; đẩy mạnh triển khai theo lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN và tiến tới tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng quản trị đại học cho các trường đại học khác.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN thực hiện nhiều giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 400 giáo sư, phó giáo sư của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong cả nước và hàng trăm nhà khoa học có uy tín trên thế giới đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy. ĐHQGHN đang tích cực triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học, cán bộ quản lý trình độ cao, xây dựng và đa dạng hóa phương thức phát triển cả cán bộ khoa học và cán bộ quản lý phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng. Chỉ tiêu cơ bản của Đề án này là tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50% (70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế); tỉ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%; cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chiếm 26%; tỷ lệ cán bộ khoa học có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế chiếm 26%; các cán bộ đầu ngành, đầu đàn có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao cho các ngành/chuyên ngành đào tạo.

Nhằm thu hút và phát triển các nhà khoa học trẻ và tài năng, tháng 3/2013, ĐHQGHN đã thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VNU-VSL). Đến nay, VNU-VSL đã triển khai và hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như: (i) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hội viên,  thành lập được các nhóm task force cho chương trình trọng điểm Tây Bắc; (ii) xây dựng các dự án phát triển tại Hòa Lạc; triển khai chiến lược phát triển ĐHQGHN; đã và đang tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng cho các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hòa Bình và Bắc Kạn...; (iii) tổng kết công tác triển khai đề án hỗ trợ công bố quốc tế phát triển năng lực; tọa đàm giữa các nhà khoa học ĐHQGHN với dự án FIRST…  Thời gian tới, hoạt động của VNU-VSL tiếp tục được nâng cao và đẩy mạnh qua một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thu hút nguồn kinh phí tài trợ từ các cá nhân và tổ chức để duy trì chương trình hỗ trợ công bố quốc tế; Xây dựng nhóm “Proofreading” giúp các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là các nghiên cứu sinh có công bố quốc tế; Tập trung cơ chế và tài chính cho các nhóm nghiên cứu khoa học tiềm năng lớn mạnh và phát triển; Mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp để hợp tác trong nghiên cứu và triển khai hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà VNU-VSL có thế mạnh như quản lý, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm mới…; Phát triển mô hình vườn ươm khoa học công nghệ. Qua các nhiệm vụ này, đẩy mạnh và ban hành một số cơ chế mới thí điểm đãi ngộ, sử dụng nhà khoa học trình độ cao, các trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học trẻ có thành tích nghiên cứu khoa học để nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quản lý cán bộ khoa học cũng như tạo sự tiếp xúc, kết nối thông thoáng, trực tiếp, nhanh gọn giữa ĐHQGHN với các đối tác, các nhà khoa học, nhà quản lý./.

 Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: