CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Giới thiệu chung
Giới thiệu chung về công tác cán bộ của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. ĐHQGHN đã và đang thiết lập được mối quan hệ với trên 20 học giả quốc tế ở các trường đại học uy tín trên thế giới, trong đó 08 học giả đã đến Khoa Quốc tế trực thuộc ĐHQGHN tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trong 07 Phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐHQGHN, có 3 phòng thí nghiệm có đồng giám đốc là nhà khoa học uy tín nước ngoài. Theo số liệu thống kê mới nhất, ĐHQGHN có 64 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS), do đó số lượng CBKH gia tăng so với năm 2014: GS tăng 24 người; PGS tăng 30 người; Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học (TS, TSKH) tăng 323 người; Thạc sĩ (ThS) tăng 222 người.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, trong tổng số 4.211 cán bộ (công chức, viên chức và lao động hợp đồng) của ĐHQGHN có 2.289 CBKH (gồm 1.972 giảng viên, 318 nghiên cứu viên) - đạt 54,3%; xét về chất lượng đào tạo: tổng số cán bộ có trình độ ThS trở lên là: 17 TSKH, 1.268 TS và 1562 ThS (đạt 67,6%). Về đội ngũ GS và PGS, hiện ĐHQGHN có 441 GS và PGS (75 GS, 366 PGS) - đạt 19%, cao gấp 3 lần tỉ lệ trung bình của cả nước.

Phần lớn đội ngũ CBKH của ĐHQGHN là các nhà khoa học đầu ngành, có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ CBKH có trình độ TS, TSKH đạt 53%, tỷ lệ CBKH có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế đạt 33%. Ở một số đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, tỷ lệ CBKH có trình độ TS đạt từ 60% trở lên, tập trung tại một số đơn vị như: Viện Trần Nhân Tông (88,9%); Trường Đại học Giáo dục (84,9%); Khoa Luật, Khoa Quản trị và Kinh doanh (81,8%); Trường Đại học Kinh tế (77,7%); Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (75%); Khoa Các khoa học liên ngành (66,7%); Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (65,4%); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (62,4%), Trường Đại học Công nghệ (60%) và một số đơn vị đạt 100% CBKH có trình độ TS: Trường Đại học Việt Nhật và Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 11 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới: một CBKH nhận giải thưởng quốc tế Hành tinh xanh (The Blue Planet Prize, 2003); một CBKH nhận Giải thưởng Nobel năm 2007; một CBKH nhận Giải thưởng Quốc tế Cosmos lần thứ 16 (Cosmos Prize, 2008); năm 2014, một cán bộ khoa học được nhận giải thưởng “Huân chương Cành cọ Hàn Lâm” (do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng); 03 CBKH nhận giải thưởng: giải thưởng Tạ Quang Bửu, giải thưởng nhân tài Đất Việt và giải thưởng L’oreal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học trong năm 2015. Năm 2017, 01 CBKH nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lần thứ V với công trình “Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận”, 01 CBKH nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ lần thứ V với cụm công trình “Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim loại chuyển tiếp”; 01 cố vấn khoa học thuộc Khoa Quốc tế là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận Huy chương Pushkin từ Tổng thống Nga Putin, tại Điện Kremlin; Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 với sản phẩm “DoIT - Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng văn bản một công cụ phụ trợ để phát hiện các lỗi chính tả có thể gặp phải” được trao tặng cho nhóm tác giả là CBKH của Trường Đại học Công nghệ. Nền tảng đặt và điều vận xe trực tuyến EMDDI của nhóm tác giả đến từ ĐHQGHN đã giành giải Ba lĩnh vực Công nghệ thông tin, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018.

ĐHQGHN đã có các giải pháp đột phá, đảm bảo sự phát triển về đội ngũ cán bộ như: i) Hướng dẫn thí điểm chính sách trọng dụng nhà khoa học trình độ cao; ii) Hướng dẫn triển khai hoạt động thu hút học giả quốc tế ở ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020; iii) Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN; thực hiện Đề án Quy hoạch CBKH theo ngành và chuyên ngành đào tạo gắn với lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung việc thu hút, phát triển nhà khoa học đầu ngành; cổng thông tin thu hút và tuyển dụng cán bộ; tăng cường năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự tham mưu giúp việc thông qua việc nhận diện, đánh giá chuyên viên, tổ chức các khóa bồi dưỡng; đẩy mạnh triển khai theo lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN và tiếp tục tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng quản trị đại học cho các trường đại học khác.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN thực hiện nhiều giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các GS, PGS, nhà khoa học quốc tế đến trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Trong năm 2018, ĐHQGHN đã thu hút được 551 lượt cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy; 796 lượt cán bộ quản lý, giảng viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giao lưu tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến; nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế và có những đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức cũng như đề xuất những giải pháp, chính sách cho sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và thế giới.

Nhằm thu hút và phát triển các nhà khoa học trẻ và tài năng, tháng 3/2013, ĐHQGHN đã thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VNU-VSL). Đến nay, VSL đã tham gia hỗ trợ tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược của ĐHQGHN như: phối hợp với Khoa Quốc tế triển khai Chương trình Thu hút học giả quốc tế; phối hợp với các học giả hình thành và vận hành nhóm “Proof reading” gồm các nhà khoa học có kinh nghiệm công bố quốc tế trong và ngoài nước để hỗ trợ học sinh sinh viên, CBKH và quản lý trẻ để tăng số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. VSL đã tìm kiếm, tiếp cận và liên kết nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản quốc tế. Năm 2016, VSL đã triển khai 03 đợt hỗ trợ cho 42 công bố quốc tế, trong đó có 17 công bố được tổ chức SCImago xếp hạng Q1, 08 công bố được xếp hạng Q2, 16 công bố được xếp hạng Q3-Q4 (nguồn kinh phí lấy từ tài trợ của Quỹ Phát triển ĐHQGHN) và 01 chương sách được xuất bản tại nhà xuất bản nước ngoài. VSL đã hỗ trợ cho 41 nhà khoa học với tổng số 59 công bố quốc tế, trong đó có 22 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1 (chiếm 37,3%), 19 bài báo xếp hạng Q2 (chiếm 32,2%) và 18 bài báo xếp hạng Q3-Q4 (chiếm 30,5%). Năm 2017, VSL đã tổ chức thành công Chương trình Cafe số 15 với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở ĐHQGHN” và đồng tổ chức “Chương trình Vietnam Summer School of Science 2017 - Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 5”. Phối hợp với Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính cho đổi mới, khởi nghiệp và năng lượng tái tạo”. Ngoài ra, VSL đã chủ động đề xuất nhiều dự án hợp tác và là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước, tham gia hiệu quả trong việc phát triển Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Advanced Materials and Devices) thuộc Tạp chí Khoa học đạt chuẩn SCOPUS; giới thiệu các nhà khoa học tham gia hỗ trợ chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc… 

 

 Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: