CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Giới thiệu chung
Giới thiệu chung về công tác cán bộ của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên) của ĐHQGHN đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. Trong tổng số 3.437 công chức, viên chức, lao động hợp đồng có 1.855 cán bộ khoa học với 1.702 giảng viên bao gồm: 49 giáo sư, 305 phó giáo sư, 826 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 1.316 thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN tập trung nhiều nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 44,5%, tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 19%, cao gấp ba lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Ở một số đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên đạt trên 55% như: Trường Đại học Kinh tế (73,1%), Trường Đại học Giáo dục (70,8%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (63,4%), Trường Đại học Công nghệ (60,5%), Khoa Luật (55,6%). Ở nhiều đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ đại học chỉ còn xấp xỉ 15%, đây đều là nguồn để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Ngoài ra, ĐHQGHN còn mời được 182 lượt các nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu; cử 250 lượt các nhà khoa học đi thỉnh giảng, nghiên cứu tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến. Nhiều cán bộ khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 10 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới. Một cán bộ của ĐHQGHN là thành viên nhóm tác giả được Giải thưởng Nobel năm 2007. Một cán bộ nhận Giải thưởng COSMOS năm 2008.
ĐHQGHN không chỉ tích cực đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN mà còn thực hiện các giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho trên 300 giáo sư, phó giáo sư của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong cả nước và hàng trăm nhà khoa học có uy tín của thế giới, trong đó có một số người đạt giải Nobel và các giải thưởng lớn có uy tín khác cùng tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm (2011-2015), ĐHQGHN đang triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học, cán bộ quản lý trình độ cao, xây dựng và đa dạng hóa phương thức phát triển cả cán bộ khoa học và cán bộ quản lý phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển ĐHQGHN nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế. Chỉ tiêu cơ bản của Đề án này là tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50% (70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế); tỉ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%; cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chiếm 20%; đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao cho các ngành/chuyên ngành đào tạo.
Đồng thời, ĐHQGHN cũng đang xây dựng cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quản lý cán bộ./.

 

 Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: