ABOUT VNU
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Overview  >   Statistics
VNU KEY STATISTICS

Staff:

- Officials

4,300

- Scientific staff

2,300

- People’s Teachers

62

- Meritorious teachers

137

- Professors

73

- Associate Professors

365

- Doctors of Philosophy and Doctors of Science

1,313

 

Students:

- Undergraduate students

36,015

- Graduate students

8,250

- International students

1,163

 

Training programs:

- Undergraduate programs

147

- Master’s programs

182

- Doctoral programs

112

- AUN-QA accredited programs

32

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: