ABOUT VNU
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Board of Presidents
PRESIDENT & VICE-PRESIDENTS

 

VNU President Nguyễn Kim Sơn

> Science CV

> Tel: (84.24) 37547670

> Email: sonnk@vnu.edu.vn

 

VNU Vice President Nguyễn Hoàng Hải

> Science CV

> Tel: (84.24) 37547670> Fax: (84.24) 37547724

> Email: nhhai@vnu.edu.vn  

 VNU Vice President Bảo Sơn

> Science CV

> Tel: (84.24) 37547670

> Email: sonpb@vnu.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: