Giáo trình
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giáo trình  >  
Danh mục sách tại Phòng Phục vụ bạn đọc Thượng Đình về lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
Gồm các tài liệu bao hàm nội dung về ngành Ngôn ngữ (cập nhật ngày 22/3/2012)

Stt
Ký hiệu kho
ISBN
Tên tác giả
Tên sách
Năm xb
1
A-CL2/00001-19
0521826691
Odden, David Arnold
Introducing phonology
2005
2
A-CL2/00020-38
9780521617413
Riemer, Nick
Introducing semantics
2010
3
02071000001
9781405186681
Wardhaugh, Ronald.
An introduction to sociolinguistics
2010
4
02071000002
0415328608
Gee, James Paul.
An introduction to discourse analysis
2005
5
02071000003
0748618325
Evans, Vyvyan.
Cognitive linguistics
2006
6
02071000004
9780199571055
Dixon, R.M.W.
Basic linguistic theory
2010
7
02071000005
9780340810323
 
Understanding syntax
2009
8
02071000006
9780826489937
Litosseliti
Research methods in linguistics
2010
9
02071000007
9780340984475
 
An introduction to applied linguistics
2010
10
02071000008
9780826494788
Halliday, M. A. K.
Lexicology
2007
11
02071000009
 9780813343426
Salzmann, Zdenek.
Language, culture, and society
2007
12
02071000010
9780262013758
 
Linguistics
2010
13
02071000011
9780199278107
Hengeveld, Kees
Functional discourse grammar
2008
14
02071000012-14
9781405144247
Johnson, Keith
Quantitative methods in linguistics
2008
15
02071000015
0826486347
Pan, Wen'guo.
Contrastive linguistics
2007
16
02071000016
0194375986
Cook, Guy.
Applied linguistics
2010

 VNU Media - Trung tâm Thông tin Thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: