Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng và Tổ thư ký Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Mai Trọng Nhuận Giám đốc ĐHQGHN vừa ký Quyết định số 3288/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/11/2011 thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng và Tổ thư ký Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội, danh sách chi tiết dưới đây.
Thành viên Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng, thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 2745/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/9/2011 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức, chỉ đạo và điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN; đồng thời được hưởng phụ cấp trách nhiệm (nếu có) theo quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội về Nhiệm vụ chiến lược.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1178/QĐ – TCCB ngày 18/3/2009 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế.
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/11 /2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

1
GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc
Trưởng Ban
2
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc thường trực
Phó Trưởng Ban thường trực
3
GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc
Phó Trưởng Ban
4
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc
Phó Trưởng Ban
5
PGS.TS. Vũ Đức Minh, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính
Ủy viên
6
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo
Ủy viên
7
PGS.TS. Lê Kim Long, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ
Ủy viên
8
GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ
Ủy viên
9
PGS.TS. Đinh Hường, Trưởng Ban CT&CT HS-SV
Ủy viên
10
TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế
Ủy viên
11
TS. Đinh Văn Toàn, Chánh Văn phòng
Ủy viên
12
TS. Nguyễn Anh Thái, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng
Ủy viên
13
PGS.TS. Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
Ủy viên
14
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
Ủy viên
15
GS.TS. Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐHNN           
Ủy viên
16
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐHCN         
Ủy viên
17
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐHKT
Ủy viên
18
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Hiệu trưởng Trường ĐHGD
Ủy viên
19
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện VNH&KHPT
Ủy viên
20
PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính
Ủy viên                  thường trực,     Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo

 
DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 /11 /2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

1
ThS. Nguyễn Đức Hà, Ban Kế hoạch – Tài chính
Thư ký thường trực
2
ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ, Ban Đào tạo
Thư ký
3
ThS. Vũ Văn Đạt, Ban Khoa học Công nghệ
Thư ký
4
ThS. Phạm Hùng Hiệp, Ban Tổ chức Cán bộ
Thư ký
5
ThS. Phạm Ngọc Duy, Ban Quan hệ Quốc tế
Thư ký
6
ThS. Sái Công Hồng, Trường Đại học Kinh tế
Thư ký

 

 VNU Media - Văn phòng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: