Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Công nhận kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lí
Ngày 27/5/2011, Giám đốc ĐHQGHN kí quyết định số 1564/QĐ-ĐBCL về việc Công nhận kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lí của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt cấp độ 2 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :