Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Tăng cường công tác kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN
Ngày 2/6/2012, Hội đồng kiểm định chất lượng (KĐCL) ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp lần thứ 13 dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

Trong phiên họp lần này Hội đồng KĐCL ĐHQGHN thảo luận thông qua Báo cáo Công tác ĐBCL năm 2011-2012 và kế hoạch nhiệm vụ công tác ĐBCL năm học 2012-2013; thẩm định Báo cáo Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Trung của trường ĐHNN, Báo cáo ĐGN chu kỳ 2 của Trường ĐHNN, Báo cáo tự đánh giá (TĐG) để KĐCL chu kì 2 của Trường ĐHKHXH&NV, Báo cáo TĐG để KĐCL chu kì 2 Trường ĐHKT và Báo cáo TĐG để KĐCL Khoa Luật.
Phát biểu khai mạc phiên họp, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng KĐCL ĐHQGHN nhấn mạnh: Triển khai kiểm định chất lượng ở tất cả các trường đại học là yêu cầu bắt buộc với giáo dục đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập toàn cầu. Trong 7 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng KĐCL ĐHQGHN công tác ĐBCL giáo dục của ĐHQGHN đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lớn, công tác ĐBCL không chỉ giới hạn trong khuôn khổ các đơn vị trực thuộc, mà còn đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xây dựng hệ thống đào tạo ĐBCL cho các trường đại học của Việt Nam. ĐHQGHN đã cấp chứng chỉ đạt các tiêu chuẩn KĐCL cho 6 trường đại học thành viên, 4 chương trình giáo dục đã được mạng lưới các trường đại học khu vực Đồng Nam Á KĐCL. Các hoạt động ĐBCL và môi trường văn hóa chất lượng đang được ĐHQGHN tiên phong thực hiện, góp phần thực hiện sứ mệnh của mình.
Đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng năm học 2011-2012, Hội đồng thống nhất toàn ĐHQGHN nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong công tác ĐBCL theo đúng kế hoạch năm học. Từ việc xây dựng kế hoạch và các văn bản về ĐBCL; củng cố hệ thống ĐBCL và tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL, kiểm định chất lượng chương trình theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN.
Hội đồng cũng đã thống nhất, mục tiêu công tác ĐBCL năm học 2012-2013 là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong ĐHQGHN, thực hiện KĐCL theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng của hoạt động ĐBCL khác trong ĐHQGHN, góp phần nâng cao vị thế uy tín của ĐHQGHN trong nước và quốc tế.
Hội đồng đã thông qua Báo cáo ĐGN chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm tiếng Trung của trường ĐHNN, Báo cáo ĐGN chu kỳ 2 của Trường ĐHNN, Báo cáo TĐG để KĐCL chu kì 2 của Trường ĐHKHXH&NV, Báo cáo TĐG để KĐCL chu kì 2 Trường ĐHKT và Báo cáo TĐG để KĐCL Khoa Luật. Và thông báo kết quả đánh giá ngoài lần thứ 14 theo tiêu chuẩn AUN 2 chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 4,4/7 và chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Hóa học đạt 5/7 điểm – đây là chương trình đạt số điểm cao nhất Việt Nam.  
Phát biểu kết luận, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, trọng tâm công tác ĐBCL năm học 2012-2013 của ĐHQGHN là phát triển KĐCL theo chuẩn AUN, có giải pháp mạnh và hiệu quả phát triển văn hóa chất lượng, trong đó có triển khai các giải pháp phát triển chất lượng theo chuẩn QS và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ. Cụ thể: Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm KĐCL độc lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai Đề án phát triển chất lượng theo chuẩn QS. Tăng số lượng chương trình đào tạo được KĐCL theo chuẩn AUN. Phối hợp triển khai đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực sáng tạo, kỹ năng. Đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lí, xử lý theo phần mềm chuyên dụng. Phát triển hợp tác quốc tế về KĐCL để nâng cao năng lực kiểm định và ĐBCL…
 

 Việt Hà - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :