Hội đồng Đảm bảo chất lượng
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Hội đồng Đảm bảo chất lượng  >  
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Chủ tịch Hội đồng

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

2.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Thư ký Hội đồng

5.

TS. Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Các ủy viên Hội đồng

6.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

7.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

8.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

9.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

10

GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

11.

TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

12.

TS. Sái Công Hồng, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

13.

PGS.TS. Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV ĐHQGHN

14.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

15.

PGS.TS. Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN     

16.

TS. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

17.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

18.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

19.

PGS. TS. Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN

20.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

21.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

22.

TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

23.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển, ĐHQGHN

24.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

25.

TS. Đinh Văn Toàn, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

26.

PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

27.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

 Văn bản liên quan:

- 1226/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/04/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn HIệu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHQGHN là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

- 4700/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD là Ủy viên Thư ký Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN

- 4701/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 Bà Hoàng Thị Xuân Hoa, nguyên Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD thôi tham giaHội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN

- 4702/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN

- 4703/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Sái Công Hồng, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN

Quyết đinh số: 1833/QĐ-ĐHQGHN, ngày 03/6/2014 của Giám đốc ĐHQGHN

Quyết định số: 4434/QĐ-ĐHQGHN, ngày 05/12/2013 của Giám đốc ĐHQGHN

Quyết định số: 1025/QĐ-ĐBCL, ngày 05/4/2013 của Giám đốc ĐHQGHN

Quyết định số: 1025/QĐ-ĐBCL, ngày 05/4/2013 của Giám đốc ĐHQGHN

 

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :