ABOUT VNU
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   VNU Brochure
VNU’s Brochure

 
 

PRESIDENT’S MESSAGE

1

HISTORY

2

CAMPUS

4

STATISTICS

6

ACHIEVEMENTS

8

INTERNATIONAL RELATIONS

9

TRAINING

English training programs

Special high school programs

Joint training programs 

Short course programs

10

DORMITORIES

16

RESEARCH

Key research programs

Intellectual property and technology transfer activities

Transferred and applied products

17

VIETNAM NATIONAL GAZETTEERS

20

NORTH WEST PROGRAM

21

VNU MEMBERS

22

VNU’S HOA LAC CAMPUS

40

 

 Trương Gia Nghi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: