danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
1001/QĐ-ĐHQGHN 13/4/2016 Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quang giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.
996/QĐ-ĐHQGHN 12/4/2016 Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
986/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Công nhận ông Tô Huy Rứa là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật
979/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN
966/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
968/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
969/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
988/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Bổ nhiệm ông Furuta Motoo giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật
572/QĐ-ĐHQGHN 11/3/2016 Về việc PGS.TS Nguyễn Hải Thanh thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế và kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn
573/QĐ-ĐHQGHN 11/3/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
579/QĐ-ĐHQGHN 11/3/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
440/QĐ-ĐHQGHN 26/2/2016 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
5168/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 5168/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Minh, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kể từ ngày 01/01/2016
5176/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Về công tác nhân sự Trung tâm Nghiên cứu đô thị
5177/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Về việc cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Trung tâm Nghiên cứu đô thị
4828/QĐ-ĐHQGHN 8/12/2015 Về việc bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Huy, tiến sĩ, chuyên viên Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
4586 /ĐHQGHN-KHCN 23/11/2015 V/v thông báo nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2
4299/QĐ-ĐHQGHN 30/10/2015 Ban hành Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
4186/QĐ-ĐHQGHN 27/10/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Trần Đoàn Kim giữ chức Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát triển kể từ ngày 01/11/2015