danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
292/TB-VPCP 27/8/2015 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc
2995/ĐHQGHN-KHCN 18/8/2015 V/v thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2016
2921/QĐ-ĐHQGHN 13/8/2015 Quyết định về việc công nhận "Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội"
2721/ĐHQGHN-ĐT 28/7/2015 V/v cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh
2642/TB-ĐHQGHN 21/7/2015 Thông báo Về việc tuyển chon tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)
2568/QĐ-ĐHQGHN 16/7/2015 Quyết định Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
2583/ĐHQGHN-ĐT 16/7/2015 V/v danh mục ngành, chuyên ngành mở mới trong năm 2015
2454/QĐ-ĐHQGHN 8/7/2015 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" để tuyển chon tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)
2363/QĐ-ĐHQGHN 1/7/2015 Quyết định Về việc phê duyệt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015
2148/ĐHQGHN-KHCN 12/6/2015 Thông báo xét tặng Giải thưởng KHCN ĐHQGHN giai đoạn 2011 - 2015
2147/ĐHQGHN-KHCN 12/6/2015 Thông báo xét tặng Giải thưởng KHCN năm 2015 của ĐHQGHN
1968/QĐ-ĐHQGHN 1/6/2015 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Phương giữ chức Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính
1925/QĐ-ĐHQGHN 28/5/2015 Kiện toàn Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN
1925/QĐ-ĐHQGHN 28/5/2015 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội
1901/QĐ-ĐHQGHN 25/5/2015 Ban hành Quy định tạm thời Đào tạo thạc sĩ chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội
1868/QĐ-ĐHQGHN 22/5/2015 Ban hành Quy định về văn bằng, chứng chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội
1838/QĐ-ĐHQGHN 21/5/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, thạc sĩ chuyên viên Ban Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban xây dựng
1798/QĐ-ĐHQGHN 18/5/2015 Thuyên chuyển ông Mai Thế Hùng, đến công tác tại Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
1794/QĐ-ĐHQGHN 15/5/2015 Tặng bằng khen "Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015"
1631/ĐHQGHN-CTHSSV 4/5/2015 V/v cử SV tham dự diễn đàn SV Châu Á với môi trường năm 2015