danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3779/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3789/QĐ-ĐHQGHN 25/11/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3758/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3759/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2016 Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
1717/QĐ-TTg 1/9/2016 Về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN
2319/QĐ-ĐHQGHN 9/8/2016 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016-2021
2099/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc Thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc ĐHQGHN
2082/QĐ-ĐQHGHN 21/7/2016 Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2083/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2085/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2086/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2087/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2088/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN
2092/QĐ-ĐHQGHN 21/7/2016 Về việc phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự
1209/QĐ-TTg 30/6/2016 Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN giữ chức Giám đốc ĐHQGHN
1001/QĐ-ĐHQGHN 13/4/2016 Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quang giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.
996/QĐ-ĐHQGHN 12/4/2016 Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
986/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Công nhận ông Tô Huy Rứa là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật
979/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN
966/QĐ-ĐHQGHN 11/4/2016 Bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ