danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
505/QĐ-ĐHQGHN 6/2/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Xây dựng giữ chức Trưởng Ban Xây dựng.
518/QĐ-ĐHQGHN 6/2/2015 Quyết định ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN thôi phụ trách Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật.
519/QĐ-ĐHQGHN 6/2/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế giữ chức Trưởng Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
456/QĐ-ĐHQGHN 3/2/2015 Bổ nhiệm bà Đinh Thị Xuân Anh, Trợ lý Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN.
246/QĐ-ĐHQGHN 14/1/2015 Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thu Hương – Trưởng phòng Thông tin và Quản trị thương hiệu thuộc Văn phòng ĐHQGHN giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ ĐHQGHN từ ngày 15/1/2015
168/QĐ-ĐHQGHN 9/1/2015 Điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hiệu – Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN từ ngày 15/1/2015
155/QĐ-ĐHQGHN 9/1/2015 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020
123/QĐ-ĐHQGHN 8/1/2015 Quy định về công tác Quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN
54/QĐ-ĐHQGHN 6/1/2015 Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN
5588/HD-ĐHQGHN 31/12/2014 Hướng dẫn công tác xử lý đơn, thư phản ánh, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Đại học Quốc gia Hà Nội
5249/QĐ-ĐHQGHN 27/12/2014 Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN
5248/QĐ-ĐHQGHN 27/12/2014 Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN
2368/QĐ-TTg 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quân, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ ĐHQGHN, giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN.
5115/QĐ-ĐHQGHN 25/12/2014 Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014
5033/QĐ-ĐHQGHN 22/12/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Quốc tế Pháp ngữ
4889/QĐ-ĐHQGHN 19/12/2014 Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại ĐHQGHN
4868/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2014 Ban hành Quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước tại ĐHQGHN
4826/QĐ-ĐHQGHN 17/12/2014 Bổ nhiệm ông Hồ Tường Vinh, Trưởng phòng Thí nghiệm Mô hình hóa và Mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ
4735/QĐ-ĐHQGHN 15/12/2014 Kéo dài thời gian giữ chức Chủ nhiệm Khoa Sau đại học đối với GS.TS.Hoàng Văn Vân
4740/QĐ-ĐHQGHN 15/12/2014 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Kim, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV