danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
4668/QĐ-ĐHQGHN 10/12/2014 Ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
4616/QĐ-ĐHQGHN 8/12/2014 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN
4488/QĐ-ĐHQGHN 28/11/2014 Ban hành Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4444/QĐ-ĐHQGHN 27/11/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ
4299/QĐ-ĐHQGHN 18/11/2014 Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ
4276/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiền Giang, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014 – 2019
4280/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN
2919/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014
2918/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014
4178/QĐ-ĐHQGHN 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
4177/QĐ-ĐHQGHN 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
4176/QĐ-HĐ 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
31/2014/TT-BKHCN 6/11/2014 Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ
3868/QĐ-HĐ 24/10/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN
3793/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
3792/QĐ-HĐ 23/10/2014 Ông Nguyễn Ngọc Bình, Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
3791/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2013-2018
3790/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Đinh Văn Hường, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng Ban CT-CTHSSV, thành viên Hội đồng ĐHQGHN làm Thư ký Hội đồng ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2013-2018
3768/QĐ-ĐHQGHN 22/10/2014 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN
3737/QĐ-ĐHQGHN 21/10/2014 Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN