danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2516/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2516/QĐ-ĐHQGHN Điều động và bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hiền, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục kể từ ngày 01/8/2014
2517/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2517/QĐ-ĐHQGHN Bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Kim Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
2518/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2518/QĐ-ĐHQGHN Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
1248/QĐ-TTg 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN
1434/QĐ-CTN 25/6/2014 Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
26/2014/QĐ-TTg 26/3/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
866/QĐ-ĐHQGHN 20/3/2014 866/QĐ-ĐHQGHN, ngày 20/03/2014 về việc Điều động và bổ nhiệm ông Trần Danh Lực, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh kể từ ngày 01/4/2014
867/QĐ-ĐHQGHN 20/3/2014 867/QĐ-ĐHQGHN, ngày 20/03/2014 về việc TS. Ngô Tự Lập thôi phụ trách Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
868/QĐ-ĐHQGHN 20/3/2014 868/QĐ-ĐHQGHN, 20/03/2014 về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức, GS.TS Phó Giám đốc ĐHQGHN kiêm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
869/QĐ-ĐHQGHN 20/3/2014 869/QĐ-ĐHQGHN, ngày 20/03/2014 về việc Bổ nhiệm mới các thành viên Ban Điều hành mạng Intranet, Internet (VNU-net) ĐHQGHN
835/QĐ-ĐHQGHN 18/3/2014 835/QĐ-ĐHQGHN, ngày 18/03/2014 về việc Ban hành Quy định quản lý các văn bản hành chính qua hệ thống VNU e-office ở ĐHQGHN
843/QĐ-ĐHQGHN 18/3/2014 843/QĐ-ĐHQGHN, ngày 18/3/2014 về việc Thuyên chuyển ông Nguyễn Hải Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN đến nhận công tác tại Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương
828/QĐ-ĐHQGHN 17/3/2014 828/QĐ-ĐHQGHN, ngày 17/03/2014 về việc Điều chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị chức năng trực thuộc Khoa Luật
784/QĐ-ĐHQGHN 14/3/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn, thạc sĩ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin - Thư viện, giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
785/QĐ-ĐHQGHN 14/3/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ kể từ ngày 20/3/2014
787/QĐ-ĐHQGHN 14/3/2014 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Kế toán trưởng Trường Đại học Giáo dục, làm Kế toán trưởng Văn phòng Chương trình Tây Bắc
788/QĐ-ĐHQGHN 14/3/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Đinh Việt Hòa, Trường Đại học Kinh tế, giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản kể từ ngày 20/3/2014
789/QĐ-ĐHQGHN 14/3/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng Trường Đại học Kinh tế giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, kể từ ngày 20/3/2014
765/ĐHQGHN-TCCB 13/3/2014 Thực hiện thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, mien nhiễm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước
06/2014/TT-BGDĐT 11/3/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo