danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:33:50 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 18/2008/QH12
Ngày ban hành : 18/06/2008
Trích yếu : Luật năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành : Quốc hội