danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:55:33 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 80/2006/QH11
Ngày ban hành : 12/12/2006
Trích yếu : Luật chuyển giao công nghệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội