danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:58:10 Ngày 11/07/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 80/2006/QH11
Ngày ban hành : 12/12/2006
Trích yếu : Luật chuyển giao công nghệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội