danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:06:25 Ngày 19/04/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Pháp lệnh
Ký hiệu : 61/2005/QH11
Ngày ban hành : 12/12/2005
Trích yếu : Luật đấu thầu
Cơ quan ban hành : Quốc hội