danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:07:20 Ngày 11/07/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 21/2000/QH10
Ngày ban hành : 09/06/2000
Trích yếu : Luật Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội