danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:23:41 Ngày 21/10/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 21/2000/QH10
Ngày ban hành : 09/06/2000
Trích yếu : Luật Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành : Quốc hội