danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:33:03 Ngày 22/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Kế hoạch & Tài chính
Ký hiệu : 97/2010/TT-BTC
Ngày ban hành : 06/07/2010
Trích yếu : Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính