danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:44:05 Ngày 30/03/2015 GMT+7
Lĩnh vực : Công đoàn
Ký hiệu : 52/QĐ-CĐĐHQGHN(k)
Ngày ban hành : 12/06/2012
Trích yếu : Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội