danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:18:20 Ngày 23/07/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 08/2012/QH13
Ngày ban hành : 02/07/2012
Trích yếu : Luật giáo dục đại học
Cơ quan ban hành : Quốc hội