danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:46:48 Ngày 22/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 628/QĐ-KHCN
Ngày ban hành : 16/02/2012
Trích yếu : Về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (bản sửa đổi)
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội