danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:20:23 Ngày 23/07/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Chung
Ký hiệu : 58/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 22/09/2010
Trích yếu : Quyết định Về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"
Cơ quan ban hành : Chính phủ