danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:58:44 Ngày 18/10/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 01/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 13/01/2012
Trích yếu : Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo