danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:36:44 Ngày 19/01/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 31/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 12/09/2012
Trích yếu : Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo